Zasady udziału w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie w związku z pandemią COVID-19

Poniższy zbiór zasad został opracowany w celu zapewnienia jak najwyższych standardów bezpieczeństwa w związku z organizowaniem wydarzeń kulturalnych. Jego przestrzeganie jest obowiązkiem każdej osoby zaangażowanej w organizację wydarzenia i biorącej w nim udział – jest to bezwzględnie ważne ze względu na ochronę zdrowia personelu i gości.

Zasady ogólne
Fizyczny udział w przygotowaniach do wydarzenia oraz w samym wydarzeniu mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub objęta izolacją, nie wolno brać fizycznego udziału w przygotowaniach do wydarzenia oraz w wydarzeniu.

Każdą niepokojącą sytuację, w tym nagłe złe samopoczucie należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Organizatora, jest to bardzo ważne ze względu na konieczność zapewnienia właściwej ochrony pozostałych osób biorących udział w wydarzeniu.

Podczas pracy i w trakcie wydarzenia obowiązuje dystans społeczny (min. 2 metry) i zasada ograniczania zbędnych kontaktów (podawanie rąk, przytulanie, całowanie na przywitanie).

Podczas pracy i w trakcie wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Nakaz nie obowiązuje przy wydarzeniach odbywających się na świeżym powietrzu.

Jeżeli w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia zostanie u Ciebie stwierdzony COVID-19, niezwłocznie zawiadom Organizatora, aby mogli podjąć niezbędne działania w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się choroby.

Złe samopoczucie

    1. Jeżeli źle się czujesz, nie przychodź. Niezwłocznie skontaktuj się z Organizatorem aby ustalić zasady postępowania na tę okoliczność.

    2. Niezwłocznie zgłoś Organizatorowi, że źle się poczujesz w ciągu dnia pracy, w szczególności jeśli masz podwyższoną temperaturę, gorączkę, kaszlesz i/lub masz duszności. W takim wypadku bezwzględnie zasłoń nos i usta, staraj się też odizolować do momentu otrzymania instrukcji postępowania. 

    3. Najprawdopodobniej zostaniesz poproszony o opuszczenie wydarzenia i otrzymasz od Organizatora dodatkowe instrukcje postępowania. Przygotuj się na taką okoliczność.  

    4. Nie panikuj, staraj się także nie dzielić swoimi obawami z innymi współpracownikami oraz gośćmi, gdyż u nich także może to wywołać atak paniki. Pamiętaj, że jeżeli nie miałeś bliższego lub dłuższego kontaktu z innymi osobami, to nawet jeżeli okażesz się chory na COVID-19, nie oznacza to, że te osoby także zachorują. 

    5. Bezwzględnie przestrzegaj zasad higieny.

Podejrzenie zachorowania na COVID-19 u innej osoby

    1. Zgłoś niezwłocznie swoje podejrzenie Organizatorowi, aby mógł podjąć niezbędne działania.

    2. Nie panikuj, przestrzegaj bezwzględnie zasad higieny, ogranicz kontakt.

    3. Pamiętaj, że osoba nie musi być chora, a Twoje przypuszczenia mogą był błędne. Niech Twoje działania i zachowanie nie wpływają niekorzystnie na traktowanie tej osoby.

Dystans społeczny i higiena

    1. Pamiętaj o zachowywaniu dystansu społecznego (min. 2 metry) i ograniczaniu zbędnych kontaktów (podawanie rąk, przytulanie, całowanie na przywitanie).

    2. Dezynfekuj ręce i przedmioty, z których korzystasz tak często jak to możliwe.

    3. Jeżeli dezynfekujesz urządzenia elektroniczne, rób to ostrożnie, aby ich nie uszkodzić.

    4. Unikaj zatłoczonych miejsc, które mogą narazić Cię na zbyt bliski kontakt z innymi osobami.

    5. Unikaj dotykania twarzy w pracy. Pamiętaj, że dokumenty, z którymi pracujesz też mogą być nośnikiem zakażenia.

    6. Kichaj w łokieć lub chusteczkę, którą niezwłocznie wyrzuć do kosza na śmieci.

    7. Bezwzględnie przestrzegaj ograniczeń dotyczących liczby osób, które mogą przebywać w przestrzeni biurowej, wymagaj tego także od innych.

UWAGA! Przed udziałem w spotkaniu uczestnicy zobowiązani będą wypełnić oświadczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *