2022 – Marginesy

W dniach 22-24 września 2022 r. odbyła się czwarta edycja festiwalowych spotkań z literaturą non-fiction „OKOlice Literatury”. Tym razem hasłem przewodnim wydarzenia były “Marginesy” w wielu aspektach życia społecznego.

Festiwal obejmuje bloki tematyczne związane z różnym spojrzeniem na tytułowe marginesy – różne aspekty wykluczenia: odmienność fizyczna powodem odrzucenia, przemocy i izolacji bieda i nierówności społeczne czas, w którym jesteśmy, np. czas wojny, determinuje naszą postawę wykluczenie w przestrzeni.

Do udziału zaprosiliśmy znanych i cenionych współczesnych twórców literatury non fiction. W ramach festiwalu odbyły się spotkania autorskie, panele dyskusyjne, warsztaty dla młodzieży i dorosłych. debata oksfordzka, spacer miejski, koncert, projekcja filmu, akcja książkowa i wystawa.

Wszystkie wydarzenia odbyły się w filii nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8).

Wystawa towarzysząca festiwalowi eksponowana była w filii nr 54 ProMedia (al. Wojska Polskiego 2).