2020 – Granice i Pogranicza

W dniach 25-27 września 2020 odbyła się druga edycja festiwalowych spotkań z literaturą non-fiction „OKOlice Literatury”. Tematem przewodnim tej edycji były granice i pogranicza.

W ciągu trzech dni festiwalowych (piątek-niedziela) zaprosiliśmy do trzech filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, na wydarzenia ujęte w trzy bloki tematyczne. Zaplanowaliśmy spotkania autorskie z twórcami literatury faktu i panele dyskusyjne z udziałem autorów i ekspertów. Trzy spośród wydarzeń były tłumaczone na język migowy. Na uczestników czekały też dwa wydarzenia towarzyszące: spacer tematyczny i spektakl teatru stolikowego. Dla dzieci przygotowaliśmy interaktywne spotkanie autorskie, warsztaty pisarskie, a dla młodszej młodzieży warsztaty wokół książki „Mury”.

Pierwszego dnia, który przebiegał pod hasłem „Europa bez granic”, spotkaliśmy się między innymi z Agnieszką Wójcińską, podyskutowaliśmy z Ziemowitem Szczerkiem i Jurijem Andruchowyczem, a młodzież spotkała się na warsztatach prowadzonych przez Bogusia Janiszewskiego i Maxa Skorwidera.

Drugi dzień, zatytułowany „Polska. Ludzie i terytorium” upłynąl nam na spotkaniach autorskich (m.in. z Cezarym Łazarewiczem) i na dwóch dyskusjach: o życiu na pograniczach, przenikaniu się kultur i o funkcjonowaniu społeczeństwa poszukującego swojego miejsca między centrami, często na granicy, między wsią a miastem. Dla dzieci przygotowaliśmy spotkanie interaktywne z Katarzyną Ryrych i warsztaty z Danielem Odiją.

Dzień trzeci poświęciliśmy tematyce „Świat. Pogranicze w ogniu”. Przygotowaliśmy spotkanie online z Pawłem Smoleńskim i panel dyskusyjny „Konflikty na ziemi bez granic”, a na zakończenie teatr stolikowy, dotyczący życia na pograniczu, poszukiwania własnej tożsamości, w wykonaniu Ewy Sobczak i Ewy Sobiech.
Wydarzeniem towarzyszącym był spacer z przewodnikiem Tomaszem Wieczorkiem.